Stacja gazowa, nazywana inaczej stacją LPG, to zespół urządzeń, których funkcją jest uzdatnianie gazu, jego redukcja oraz regulacja ciśnienia, mierzenie parametrów, a także rozdział gazu.

Podział stacji gazowych

Stacja gazowa podzielić można pod względem stopnia redukcji

 • stacje redukcyjne pierwszego stopnia – są to stacje o wysokim ciśnieniu, które zasilają sieci gazowe o średnim ciśnieniu,
 • stacja redukcyjna drugiego stopnia – mają średnie ciśnienie i zasilają sieci o niskim ciśnieniu.

Formalności jakie należy załatwić podczas budowy stacji

Przed rozpoczęciem budowy należy załatwić następujące dokumenty:

 • tytuł prawny działki,
 • pozwolenie z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy aby na danej działce mogła powstać stacja,
 • sporządzenie mapki działki oraz uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • przygotowanie oryginału wypis z rejestru gruntów,
 • sporządzenie projektu budowy,
 • ostateczne uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie stacji,
 • załatwienie koncesji w Urzędzie Regulacji Energetyki.

Ostatnim krokiem jest zawiadomienie następujących instytucji w celu zweryfikowania zgodności budowy z projektem: Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Budowa stacji gazowej – przebieg

Inwestycja budowy stacji jest uregulowana wieloma przepisami. Aby skrócić czas budowy można zatrudnić firmę zajmującą się tego typu inwestycjami, która wybuduje stacje zgodnie z przepisami.
Stacja gazowa znajdować powinna się w pobliżu ruchliwych tras, a jej budowa odbywać musi się według projektu. Projekt ten musi zawierać informacje o rozplanowaniu dystrybutorów oraz ich ilości, wielkości wiaty, gdzie będzie sklep oraz kasy i wielkości pomieszczeń sanitarnych. W projekcie trzeba zamieścić informacje o ilości miejsc parkingowych, podjazdach oraz innych udogodnieniach dla kierowców.

Prace instalacyjna podczas budowy stacji

Stacja gazowa mogła funkcjonować trzeba przeprowadzić następujące prace instalacyjne:

 • zamontować instalację kanalizacyjną mającą atest i instalacje ochraniające przed wyciekiem paliw do wód gruntowych i powierzchniowych,
 • przeprowadzić montaż systemu pomiarowego i kontrolującego stan składowanych paliw,
 • założyć systemy alarmowe, które informują o wycieku paliw do wód i gruntów,
 • zainstalować urządzenia chroniące przed dostawaniem się pary z paliw do powietrza.
  Należy pamiętać, by wszystkie zainstalowane instalacje miały atesty oraz były prawidłowo użytkowane i regularnie konserwowane.