Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że omawiana technologia przewiertów sterowanych w najprostszym możliwym ujęciu będzie polegała na precyzyjnym wykonaniu otworu pilotażowego. Kolejnym etapem będzie jego rozwiercenie do właściwej średnicy i wciągniecie specjalnie zaprojektowanej rury przewodowej, osłonowej lub kabla.

Co dokładnie warto wiedzieć o wspomnianym rozwiązaniu?

Należy mieć świadomość, że sterowanie można uzyskać w trakcie przewiertu pilotażowego. Sekret rozwiązania tkwi w perfekcyjnie stworzonej głowicy wiercącej. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne zdalne sterowanie odwiertem. Warto również zaznaczyć, że we wspomnianej głowicy jest umieszczona sonda.

Pracownicy mogą dzięki niej cały czas korygować i kontrolować trasę przewiertu.Ponadto w przypadku wystąpienia na trasie przeszkód terenowych, można bez większego problemu je ominąć. Wystarczy w tym celu dokonać zmiany kierunku oraz głębokości wiercenia.

Jakie są największe atuty przewiertów sterowanych?

Warto wiedzieć, że zastosowanie omawianego rozwiązania umożliwia uniknąć ograniczenia ruchu w przypadku przekroczenia szlaków komunikacyjnych oraz wałów przeciwpowodziowych. Należy zaznaczyć, że metoda sterowanych przewiertów jest w stanie zmniejszyć do absolutnego minimum ingerencję w środowisko naturalne.

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że bardzo często przewierty sterowane są jedyną opcją na ułożenie podziemnej instalacji. Pracownicy nie potrzebują bowiem dostępu do powierzchni, pod którą prowadzony jest dany przewiert. Ponadto stosując technologię bezwykopową nie trzeba później przeprowadzać bardzo drogich regeneracji nawierzchni. Nie można oczywiście zapomnieć o stosunkowo krótkim czasie realizacji przewiertów.

Zastosowanie

Warto wiedzieć, że wykonanie przewiertu sterowanego będzie możliwe w przypadku odpowiedniej kombinacji dwóch kluczowych parametrów, czyli średnicy i długości rurociągu. Rekomendowane jest także uwzględnienie lokalnych warunków geologicznych. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że najdłuższe przejścia wykonywane omawianym rozwiązaniem nie będą przekraczały długości 2 kilometrów. Oczywiście znaczna większość tras będzie wykonywana na zdecydowanie krótszych dystansach.

Przedsiębiorstwo musi dobrać właściwe wiertnice w zależności od średnicy i długości rurociągu. Godny uwagi jest fakt, że decyzja o dokonaniu wiercenia musi być poprzedzona badaniami geologicznymi. Warstwy żwiru, skał czy kurzawki mogą bardzo przeszkadzać w przewiercie. Warto wiedzieć, że niektóre produkty mogą bez żadnego problemu dokonywać wierceń w litej skale.